Vækst & Reproduktion - Metodeliste
Klinik for Vækst og Reproduktion, Afsnit 5064  
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø  
 
NPU12019 Serum—
Androgengruppe (5064GR, pæd)  
NPU12019
 Datablad
Laboratorium:Rigshospitalet, Hormonlaboratoriet, Afd for Vækst og Reproduktion
Analysegruppe/Ansvarlig:
Dato for seneste revision - Initialer : 06-Jan-2016 - JH
Beskrivelse:Samlet analyse af 17α-hydroxyprogesteron, androstendion, dehydroepiandrosteron, dehydroepiandrosteronsulfat og testosteron.
Ved samtidig rekvisition af SHBG kan den beregnede, frie (ikke-bundne) T-koncentration og frit androgen index beregnes.
Bestemmelse af androgengruppe (5064GR, pæd) anvendes som led i den diagnostiske udredning af forstyrrelser i steroidsyntesen fra binyrer og gonader. Således kan analysen hos børn være indiceret ved udredning af pubertas præcox og varianter heraf (præmatur adrenarke), enzymdefekter i binyrerne, androgenproducerende tumor i binyrer eller ovarier, hyperandrogenisme hos piger og hypogonadisme hos drenge.
Akkrediteret analyse:Ja
Metodeopsætning:Egen
CE-mærket analyseopsætning:Nej
Analyse- og måleprincip: Isotopfortyndet turboflow LC-MS/MS-analyse
Metrologisk sporbarhed:Kalibratorer er fra Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH (6Plus1® Multilevel Serum Calibrator Set MassChrom® Steroid Panel 2). Kalibratorer er CE-mærkede og certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485 og DIN EN ISO 13485 CMDR.
Instrument:LC-MS/MS
Måleområde:Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd)
Mulighed for fortynding:Ja
Prøvemateriale:Serum
Alternativt prøvemateriale:
Prøvetagningsrør:4 ml serumglas med gel til samlet Androgengruppe (5064GR, pæd)-analyse.
Minimum prøvemateriale: 250 μl (androgengruppe ekskl. SHBG); 400 μl (androgengruppe inkl. SHBG)
Minimum prøve materiale:Se prøvetagningsrør
Præanalytisk (prøve):Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd).
Præanalytisk (patient):Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd).
Referenceinterval:Der er indkørt et normalmateriale baseret på forskellige populationer (Den københavnske mor-barn-kohorte, Den københavnske pubertetsundersøgelse, Undersøgelsen over sædkvalitet hos unge danske mænd og Glostrup Helbred 2008-undersøgelsen). Normalmaterialet indbefatter 1056 raske piger og kvinder og 1462 raske drenge og mænd i alderen 0-61 år. Referenceområdet er inddelt i alder og køn.
Ringegrænser:Ikke relevant
Analyseringshyppighed:En gang ugentligt
Kalibrator:Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd)
Reagens:Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd)
Ekstern kvalitetskontrol:
Præcisionskontrolmateriale:
Navn, producent, materialetype
Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd) 
Kontrolniveauer: Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd) 
Interassay CV (inkl. evt. instr.spred.): Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd) 
Interassay Total måleusikkerhed(k=2): Se under de enkelte analyser i Androgengruppe (5064GR, pæd) 
Gyldig fra:06/01/2016
Gyldig til:
 Dokumenter  
Type Navn
Valideringsrapporter (udgåede) Valideringsrapport Androgenpædgruppe_004